De straten van WitteveenAlle straten in Witteveen hebben hun geschiedenis.
Op deze pagina's willen we graag de herkomst van de straatnamen toelichten.
We beginnen met de nieuweste straten van Witteveen.

In 2009 is begonnen met het bouwrijp maken van de plek waar de geplande nieuwbouw zou komen. Als eerste werden de straten aangelegd en aangezien een straat zonder naam geen echte straat is, kregen wij de vraag van de gemeente of wij suggesties hadden voor de namen van de straten.
Plaatselijk belang heeft vervolgens gevraagd aan de bewoners wat zij geschikte namen vonden voor de straten. Er werden flink wat suggesties voor namen opgestuurd en 2 namen kwamen als overtuigende winnaar uit de bus:
J.G. Schepers en B. Assen

In maart 2011 zijn de straatnamen feestelijk onthuld door de heer Bertus Schepers, zoon van Geert Schepers, en door mevrouw Appie Assen, de echtgenote van Bertus Assen.

Engbert de Vries heeft zich, speciaal voor deze gelegenheid, verdiept in de geschiedenis van beide heren.

    J.G. Schepersweg

    B. Assenweg

    K. Brokweg

     Mej. A. Talmaweg

     Meester Haddersweg

     Mr. J. B. Kanweg

     Ir. E. Biewingaweg

     Mr. Harm Smeengeweg

     W. Slotweg

     Kerkweg

     Bosweg

     Westerborkerveld

     Bente