Officiele onthulling nieuwe straatnamen in Witteveen.

Witteveen - Vrijdag 4 maart jl was het een gezellig boel in het dorpshuis “De Tille”

Naast een groot aantal familieleden van B. Assen en J.G. Schepers waren er een aantal bewoners van een nieuw te bouwen woning, een groot aantal dorpsbewoners, wethouder Dolfing en een vertegenwoordiger van woonservice, aanwezig.

Hoewel de straatnamen in de nieuwbouw al geruime tijd bekend waren en de straatnaambordjes er al stonden was er nooit een officiële onthulling geweest.

De onthulling begon met het aansnijden door Bertus Schepers en Appie Assen van een enorme door Jordy Schepers, achterkleinzoon van één van de naamgevers van een straat, gemaakte taart, die iedereen zich bij de koffie uitstekend liet smaken.

Hierna begaven de aanwezigen zich naar de nieuwbouw.


Hier onthulde Appie Assen samen met haar kleindochter, door het wegtrekken van de Witteveense vlag, de naam van de B. Assenweg, zoals de straat genoemd naar haar man en opa officieel gaat heten. Bertus Assen leefde van 1928 tot 2007. Vanaf 1967 woonde hij in Witteveen en was hij bosopzichter van de boswachterij Gees.

Door het wegtrekken van de Witteveense vlag onthulde op de ander hoek Bertus Schepers de naam van de J.G. Schepersweg. Deze weg is genoemd naar zijn vader.
J.G. Schepers leefde van 1893 tot 1971.
In 1926 vestigde hij zich als jonge ondernemer in Witteveen en werd hij de stichter van de nu nog steeds bestaande bakkerij Schepers.

Terug in het dorpshuis vertelde Engbert de Vries, onder het genot van een drankje en een hapje, het levensverhaal van beide mannen en wat zij voor Witteveen hebben betekend.