Linkenpagina


Overige websites

Gemeente Midden-Drenthe


Stichting Welzijn Midden-Drenthe
Welzijn Midden-Drenthe wordt door de lokale samenleving en door de gemeente erkend als uitvoerder van het welzijnswerk. Het stimuleren van de wisselwerking tussen enerzijds de ambities en vragen van dorpen en buurten, en anderzijds het beleidsprogramma van de gemeente, kenmerkt de aanpak van de Welzijn Midden-Drenthe.


Dorpenoverleg Midden-Drenthe
Op initiatief van de toenmalige wethouder De Vries werd gestart met de cursus Kleine dorpen op grote schaal. Dit werd ondanks het ontbreken van de Smildiger dorpen een succes. De cursus leidde tot de oprichting van de Overleggroep Kleine Dorpen op 20 maart 1996, de dag waarop de Tweede Kamer instemde met de gemeentelijke herindeling van Drenthe. Een jaar later werd gekozen voor een nieuwe naam: Dorpenoverleg Midden Drenthe.Brede Overleggroep Kleine Dorpen
De BOKD biedt op verzoek professionele ondersteuning aan haar leden dorpsbelangenorganisaties en de aangesloten dorpshuizen. De BOKD komt op voor de belangen en leefbaarheid van de kleine dorpen in Drenthe. Naast ondersteuning en belangenbehartiging ontwikkelt de BOKD projecten die toegespitst zijn op actuele problemen, kansen of behoeften.Speeltuinoverleg Midden-Drenthe
Speeltuinoverleg Midden-Drenthe is een vrijwilligersvereniging die de gemeenschappelijke belangen van onze leden, welke een speelvoorziening beheren, behartigen. Deze website is ht communicatieplatform over openbare speelvoorzieningen in de gemeente Midden-Drenthe.


Netwerk Duurzame Dorpen
Het Netwerk Duurzame Dorpen organiseert de ontmoeting tussen dorpen, biedt een (internet) platform voor het delen van kennis en ideen en laat dorpen elkaar inspireren.


Lijst van rijksmonumenten in Midden-Drenthe
De gemeente Midden-Drenthe telt 65 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Wikipedia geeft een mooi overzicht.


Hooghalen duurzaam
een initiatief om als dorp een bijdrage te leveren aan de strijd tegen klimaatverandering.


Duurzaam Balinge


Cultuurwijzer Hoogersmilde
Historie en actualiteit van het leven en rituelen van en in ons dorp.